Select Page

Vi bistår private og offentlige virksomheter med effektive endringsprosesser…

… og bygger en bedriftskultur som bedre håndterer endring og omstilling …

…og som raskere realiserer strategiske mål og gevinster

Evnen til endring er en avgjørende konkurransefaktor…

.. og de strukturelle omstillingsgrepene kommer på løpende bånd – i stadig økende tempo – og effekten avhenger i stor grad av virksomhetens kulturelle modenhet.  Morgendagens vinnere kommer til å ha kulturen på lag…

Bedre endringskapasitet

I samarbeid med NTNU undersøker og analyserer vi definerte indikatorer i virksomhetskulturen, og tilpasser prosjektet til dine utfordringer. Gjennom vår egen involverende kommunikasjonsmetodikk går vi inn på definerte samhandlingsarenaer i virksomheten, og gjør transformasjon til en naturlig del av organisasjonskulturen. Resultatet måles mot dine forretningsmål.

Vi leverer:

  • endringsprosjekter
  • småskalatesting
  • forundersøkelser, implementering og forankring av strategier
  • oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser
  • foredrag om transformativ ledelse
  • foredrag om hjernens forutsetninger for endring
  • nettkurs

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende forundersøkelse.

 

Kundene sier:

Konkurransekraft gjennom merverdi….

”Etter flere omganger med omstrukturering hadde vi behov for å forankre og operasjonalisere våre grunnverdier  -trygghet, ærlighet, langsiktighet – TÆL.  Seltor skal levere bygget som avtalt, men ønsker også å levere en opplevd merverdi til kunden – basert på disse verdiene. I en hektisk hverdag og tøff markedssituasjon, kan det være utfordrende å opprettholde forståelse for og fokus på betydningen av dette for vårt produkt..

Med hjelp fra Airborne, deres metode og kommunikasjonsverktøy, fikk vi reetablert et felles engasjement og entusiasme rundt vår identitet og våre verdier , og igjen knyttet dette opp mot vår leveranse til  kunden. Omstillingen gikk overraskende raskt og smertefritt , uten å belaste produksjonen. I tillegg til fokus på konkrete utviklingsområder har vi også fått utløst ny energi i organisasjonen ! ”

Stian Råmunddal – Daglig leder Seltor AS

 

Samarbeid gav resultater i verdensklasse…..

Arena Flight prosjektet endret samhandlingskulturen vår.

På kort tid endret kulturen i SAS seg fra å fokusere på den enkeltes arbeidsoppgaver til at vi begynte å se hverandre, følge med på hva andre trengte og hjelpe hverandre med å få jobben gjort.

Vi ble med ett mer effektive og det ble morsommere å gå på jobb.

Peder Kratz, Stuer, SGH