Espen de Lange
Systemansvarlig
Ray Reagan
Faglig leder
Arnulf Kolstad
Fagansvarlig
Rune Sundland
Daglig leder
Espen de Lange er utvikleren av Virtuelt Forum ® som er et av våre mest sentrale verktøy. Espen er en fantastisk motivator og kommunikator. Han er nøkkelpersonen i vår interaktive metodikk,  har masse erfaring fra ”turn around” prosesser, og er vår ”hands on guy”.  Espen finner de metodene du trenger.
Ray Reagan er hovedpersonen bak vårt transformative konsept og transformative modell ®, og forfatter av boka ”A betrayal of moral sentiment”. Med sin ledererfaring, blant annet som leder av tunge endringsprosesser,  går Ray på dypet i dine prosesser, og har analytisk kraft til å tilpasse vår metodikk til dine utfordringer. Ray finner de løsningene du trenger.
Arnulf Kolstad – dr.ing og dr.philos.  Som sosialpsykolog, kulturpsykolog og sinolog har Arnulf et vitenskapelig fundament få kan matche. Han har erfaring med ulike endringsprosesser, og spesielt opptatt av kulturstyring, atferdsendring og kommunikasjon.  Har skrevet mye og foredratt ofte om dette. Vært ansatt ved Universitetet i Ålborg og SINTEF, instituttstyrer for Psykologisk institutt ved NTNU, og er professor emeritus ved NTNU. Han er en aktiv bidragsyter i den offentlige debatten. Arnulf har kunnskapen du trenger.

Rune Sundland er ansvarlig for den strategiske ledelsen av Airborne AS, og for å bygge det laget som løser oppdraget. Rune har lang og bred erfaring som leder og forhandler fra ulike organisasjoner. Hans erfaring med transaksjonelle prosesser (forhandlinger) fra alle sider og vinkler er avgjørende for legge til rette for en effektiv og varig endring.
Rune kan håndtere motkreftene i din virksomhet og finner den strategien du trenger.

Kultur kan ikke vedtas – men den påvirkes hver dag.

Uten aktive og målrettede grep forsterkes de iboende begrensningene for utvikling og forbedring – og ikke minst for ledelsens styringsevne.

Det avgjørende for om strukturen fylles med motkrefter eller konstruktiv energi er at man tar de rette grepene i forhold til virksomhetens evne til endring. Ikke bare å endre det man gjør gjennom å forhandle fram kompromisser, men å endre den man er gjennom reel transformasjon. Da tar man den konkrete vurderingen eller bekymringen som ligger bak en beslutning om omstilling på alvor.

Transformativ modell ™ 

Etter mange års erfaring med omstillingsprosesser har vi sammen med NTNU utviklet en egen transformativ modell™ og et unikt verktøy – Airborne ViForum® – som gir resultater langt utover det man oppnår med de tradisjonelle metodene.

Ikke nøl med å kontakt oss for mer detaljer  –  mail@airborne.as

Noen relevante oppdrag, kronologisk siste 10 år, for Airbornes medarbeidere:

Prosjekter, forhandlinger, og undersøkelser:

 • Prosjekt TÆL Seltor AS (prosjektledelse)
 • Endringsevne Maxbo (undersøkelse og analyse)
 • Endringsevne Holmsbu spa (undersøkelse og analyse)
 • ASAP conference Oslo, politisk debatt Stortinget (faglig ansvarlig)
 • SAS, omstruktureringsforhandlinger (forhandlingsleder)
 • LO/Cockpit, Prosjekt Fritt fall (prosjektleder)
 • Widerøe, Supervision consept/Resilience Engineering (prosjektleder)
 • Etablering av Norsk Cockpitforbund (prosjektleder)
 • IFALPA, ECA, ASAP, Industrial Policy Employment model (prosjektmedarbeider)
 • Norsk Flygerforbund, prosjekt org.utvikling (prosjektmedarbeider)
 • Widerøe, Crew Recourse Management kurs (prosjektleder)
 • SAS, omstruktureringsforhandlinger (forhandlingsleder, forhandler)
 • Widerøe, kulturbygging for nyansatte (prosjektleder)
 • SAS, prosjekt Service and Simplicity (prosjektleder)
 • SAS-Braathens, prosjekt Arena Flight (prosjekt eier)
 • SAS-Braathens, prosjekt Cultural turnaround (prosjektmedarbeider)
 • SAS-Braathens, prosjekt pilotutvikling (prosjektleder)
 • SAS-Braathens, Threat and Error Management (prosjektmedarbeider)
 • SAS-Braathens, Non-Technical Skills Training and Assessment (prosjektleder)
 • SAS-Braathens, prosjekt Pilotintegrering (prosjektleder)

Kurs, konferanser og foredrag:

 • Metierkonferansen (foredrag)
 • Statens Vegvesen, virksomhetsutvikling (foredrag)
 • IFALPA Global Pilot Symposium Panama City (panel deltager)
 • Kommunenes Sentralforbund, IKT konferanse (foredrag)
 • Universitetsbiblioteket NTNU (foredrag)
 • Widerøe, kurs og undervisning for nyansatte (kursleder)
 • St.Olavs Hospital (foredrag)
 • Politihøgskolen I Oslo (foredrag/forelesning)
 • Norsk Flygelederforening (foredrag)
 • Næringslivskonferansen på Røros (foredrag)
 • Universitetssykehuset I Oslo, Crew Recourse Management (foredrag)
 • Norsk forsvarsforening (foredrag)
 • SAS-Braathens, Crew Recourse Management (undervisning)
 • Næringslivskonferansen I Trondheim (foredrag)
 • Høgskolen I Nord Trøndelag (foredrag)
 • Lundback A/S (foredrag)
 • SINTEF-NTNU (foredrag)
 • Norsk Journalistforening (foredrag)